آیت الله حائری شیرازی: مشخص بود که امام، آیت الله خامنه ای را برای رهبری زیر نظر دارند!

آیت الله حائری شیرازی: مشخص بود که امام، آیت الله خامنه ای را برای رهبری زیر نظر دارند!

سخنرانی حضرت آیت الله حائری شیرازی پیرامون تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش

از مقوله تعلیم و تربیت اسلامی یک بحثی در سال ۱۳۵۸ داشتم در آرشیو آموزش و پرورش باید باشد، جلسه در تالار رودکی ، تالار وحدت بود...

سخنرانی حضرت آیت الله حائری شیرازی پیرامون شناخت عصر حاضر

سخنرانی حضرت آیت الله حائری شیرازی در جمع نیروهای عقیدتی سیاسی پیرامون شناخت عصر حاضر

متن سخنرانی: برکات محبت و پیروی از اهل بیت(ع)

سخنرانی استاد انصاریان با عنوان برکات محبت و پیروی از اهل بیت سلام الله علیهم در رابطه با موضوع اهل بیت در این قسمت قرار دارد.

صفحه‌ها