پیرامون تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش

بسم ا… الرحمن الرحیم از مقوله تعلیم و تربیت اسلامی یک بحثی در سال ۱۳۵۸ داشتم در آرشیو آموزش و پرورش باید باشد، جلسه در تالار رودکی ، تالار وحدت بوده و موضوع کنفرانس هم انتقال تعلیم وتربیت اسلامی بود. حاضرین در جلسه...