اجراي طرح در مصاف پاكي در پارك توحيد شهرستان بيرجند

طرح در مصاف پاكي در شب هاي ماه مبارك رمضان سال 1394 توسّط گروه فرهنگی تبلیغی فائزون در پارك توحيد شهرستان بیرجند اجرا گرديد.

موضوع: