نمایشگاه فاطمیه با عنوان «در سوگ یاس» ـ سربیشه

نمایشگاه در سوگ یاس به همّت طلاب حوزه علمیه مرحوم داوری سربیشه در ایام فاطمیه (بهمن 98) در مسجد علی بن ابیطالب(ع) برگزار شد.