عضویّت در گروه فرهنگی تبلیغی فائزون

گروه فرهنگی تبلیغی فائزون از طلاب و فضلای استان خراسان جنوبی دعوت به همکاری می نماید:

1. در برپایی خیمه های معرفت.

2. تبلیغ دینی در حوزه شهری و روستایی در حومه شهرستان بيرجند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسئول گروه فرهنگی تبلیغی فائزون:

حسين الادري

09195824299

https://telegram.me/joinchat/BTzJwgSyFybHIzziIzvYcw

موضوع: