اجرای طرح «بهار فاطمی 2» در پایانه مسافربری شهرستان بیرجند

طرح «بهار فاطمی 2» در پایانه مسافربری شهرستان بیرجند توسط مبلغین گروه فائزون برگزار شد. ایشان ضمن پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی مسافرین برای کودکانشان نیز در غرفه کودک برنامه داشتند. کودکان ضمن آشنایی با معارف اسلامی و طراحی و نقاشی با اهدای جوایز و هدایایی تشویق می شدند.

موضوع: