معرفی کانال تلگرامی «حرف حساب» (طنز)

نگاه به واقعیات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی،با چاشنی طنز.

با لیست موضوعی!

https://telegram.me/jokgoo20

 

موضوع: