نقطه صفر یک سخنرانی

یکی از مواردی که ذهن یک سخنران را به خود مشغول می کند نقطه صفر و شروع است.
از کجا باید شروع کرد؟
نقطه صفر یک سخنرانی باید با ایده پردازی باشد.
ایده ای که می تواند یک پیام مهم و سخت را به آسانی به گوش مخاطب برساند.
ایده ای که به یک دغدغه ذهنی مخاطبین شما پاسخ می دهد.
ایده ای که ... .
پس از ایده سازی به دنبال جمع آوری محتوا بروید.
اینکه انسان از ابتدا به سراغ محتوا برود، از موانع ثمربخش شدن یک سخنرانی است.
حسین الادری
پنجشنبه 21 مرداد 1395
7 ذو القعدة 1437